Historie naší školy

Naše škola - tehdy zvláštní - zahájila vyučování ve školním roce 1971 - 72 v září 1971. V jedné třídě měla čtyři postupné ročníky (2. - 5.) s deseti žáky, ředitelem školy byl pan Karel Šimandl. Třída byla umístěna v přízemí budovy bývalého dětského domova. V následujících školních letech se zvláštní škola rozšířila na pět tříd, ve školním roce 1976 - 77 již měla 5 tříd s 57 žáky. V té době byla v budově umístěna ještě jedna třída a cvičná kuchyně základní devítileté školy. Ke staré budově byla přistavena školní dílna, od roku 1978 je v provozu stávající školní pozemek, který využíváme i v současnosti.

Od roku 2006 je nový název školy Základní škola praktická Kralovice, okres Plzeň - sever.

 

 

 

Budova naší školy z roku 1971

 

 

 

První žáci ve školním roce 1971 - 72, ředitel a učitel pan Karel Šimandl