:::::::::::::::::::::
 
 

 

Vážení rodiče a přátelé školy,

 

informujeme Vás o aktualizaci klíčových dokumentů pro území SO ORP Kralovice v oblasti školství a vzdělávání, které byly zpracovány městem Kralovice v rámci projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice III., CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022978, který je financován z OP VVV.

Tyto dokumenty aktualizují priority, strategické cíle a související opatření pro následující období do roku 2025, které povedou ke zvýšení kvality poskytovaného vzdělávání v našich školách.

Dokumenty jsou uveřejněny na tomto odkaze: MAP Kralovice | Místní Akční Plán v ORP Kralovice (mapplzensko.cz)

Na odkaze také naleznete možnost tyto dokumenty připomínkovat, a to v termínu do 11. 09. 2023.

Předem velice děkujeme za Váš zájem o problematiku!

___________________________________________________________

 

Vážení rodiče a přátelé školy,

informujeme Vás o vzniku klíčových dokumentů pro území SO ORP Kralovice v oblasti školství a vzdělávání, které byly zpracovány městem Kralovice v rámci projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice II., CZ.02.03.68/0.0/0.0/17_047/0010446, OP VVV. Tyto dokumenty definují priority, strategické cíle a související opatření pro následující období do roku 2025, které povedou ke zvýšení kvality poskytovaného vzdělávání v našich školách.

Dokumenty jsou uveřejněny na tomto odkaze: MAP Kralovice | Místní Akční Plán v ORP Kralovice (mapplzensko.cz)

Na odkaze také naleznete možnost tyto dokumenty připomínkovat, a to v termínu do 12. 08. 2022.

Předem velice děkujeme za Váš zájem o problematiku!

:::::::::::::

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 

 

Zápis žáků k povinné školní docházce pro školní rok 2022/2023 se bude konat dne 26. 4. 2022 v budově Základní školy praktické Kralovice, okr. PS, Plzeňská ulice 172, od 14,00 do 16,00 hodin. S sebou přineste občanský průkaz, rodný list dítěte, doporučení školského poradenského zařízení ke speciálnímu vzdělávání

Zápis

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Zvětšit

Podrobnější informace

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Vážení rodiče,

 

v termínu 22. a 29. 11. 2021 proběhne na všech školách v ČR testování žáků. Podrobnější informace naleznete v odkazu níže.

 

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ V TERMÍNECH 22. A 29. LISTOPADU 2021.pdf

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

V pondělí 27. 9. 2021 bude ŘEDITELSKÉ VOLNO pro žáky.

::::::::::::::

 

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K PROVOZU OD 13.9.2021

zde

:::::::::::::::::::::::::::::

    Vážení zákonní zástupci, milí žáci,
 
    školní rok 2021/2022 zahájíme ve středu 1. 9. 2021 v 8. 00 hod.
 
    Zahájení školního roku proběhne v kmenových třídách s třídními učiteli.
 
                    Mgr. Milada Šliková, ředitelka školy
 
 
    Základní pokyny pro žáky k zahájení školního roku:
 
    • do budovy přicházejte již od 7:45 hodin
    • s sebou vezměte roušku, respirátor 
    • testování proběhne v kmenových třídách
    • s sebou přineste potvrzení o očkování, případně lékařské potvrzení o prodělání      nemoci (pokud ho máte)
    • výuka bude zahájena po otestování
    • vyučování bude ukončeno po první vyučovací hodině tj. v 8:45 hodin
 
 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Archiv

Provoz školy od 12. 4. 2021

 

Vážení rodiče,
 
od 12. 4. 2021 bude probíhat výuka v naší škole ve všech ročnících prezenčně, a to v souladu s dokumentem MŠMT – viz odkaz https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021
 
Pro možnost absolvování prezenční výuky je nutné, aby žák podstoupit antigenní test s negativním výsledkem. Testování bude probíhat 2krát týdně – vždy v pondělí a čtvrtek, nebo po příchodu žáka mimo zmíněné dny. Způsob testování ve škole – viz testovací diagramy a odkaz na video https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole. V naší škole budou používány LEPU testy.
 
Výuka bude probíhat podle rozvrhu – dle doporučení MŠMT se bude Tv vyučovat formou pobytu venku na vycházce, Hv se bude vyučovat bez zpěvu. V průběhu výuky bude probíhat v souladu s pokynem MŠMT větrání – 5 minut o každé přestávce a 5 minut o každé vyučovací hodině (uprostřed hodiny, popřípadě každých 30 minut).
 
Školní družina bude fungovat jako obvykle, jednotlivé třídy se nebudou setkávat.
 
Školní jídelna ZŠ Kralovice bude v provozu v souladu s doporučením MŠMT.
 
Dle mimořádného opatření MZDR naši žáci nemusí mít zakrytý nos a ústa. V případech, kde je to možné Vás prosím, aby žáci zakrytí úst i nosu používali. Děkuji za pochopení a spolupráci.
 
Případné dotazy zodpoví třídní učitelé nebo ředitelka školy.
 
Více informací pro rodiče: https://testovani.edu.cz/pro-rodice 
 
Mgr. Milada Šliková, ředitelka školy
 

Zápis žáků do 1. ročníku

 
 
Vážení zákonní zástupci budoucích prvňáčků,
 
zápis dětí do 1. třídy bude probíhat bez přítomnosti dětí dne 27. 4. 2021 od 14:00 do 15:00 hodin v naší škole na adrese Plzeňská 172, Kralovice, a to za dodržení všech aktuálně platných protiepidemických nařízení. Žádost o přijetí k povinné školní docházce můžete doručit od 1.4 - 27. 4. 2021 následujícími způsoby:
 
- do datové schránky školy – yjbper5
- e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce – zspraktickakralovice@seznam.cz
- poštou (rozhodující je datum podání na poštu) – ZŠ praktická Kralovice, okr. Plzeň-sever,
Plzeňská 172, 331 41 Kralovice
- osobním podáním ve škole
 
Těšíme se na nové prvňáčky.
 

Provoz školy je od 1. 3. 2021 do odvolání UZAVŘEN

 
Vážení rodiče,
 
od pondělí 1. března 2021 bude probíhat vzdělávání distančním způsobem. Distanční vzdělávání je POVINNÉ a bude probíhat v souladu s aktualizovaným školním řádem.
V týdnu od 1. 3. 2021 budete kontaktováni třídními učiteli a informováni o systému komunikace a hodnocení při plnění výuky na dálku.
Pokud budete omlouvat své dítě na této výuce, použije pro komunikaci e-mail třídního učitele.
 
Děkuji za spolupráci.
 
S pozdravem a přáním pevného zdraví
 
Mgr. Milada Šliková
 
 

Nošení roušek

 

Vážení rodiče, 

obracím se na Vás s prosbou o pomoc. Přesto, že žáci naší školy mají výjimku udělenou ministerstvem zdravotnictví z nošení roušek, chtěla bych Vás poprosit, kde je v možnostech dětí používat zakrytí úst a nosu. Prosím, pomozte nám zvládnout tuto nelehkou situaci, kdy stoupají počty nakažených a šíří se nové mutace koronaviru. Jde hlavně o zdraví Vašich dětí, Vašich rodin, ale i zaměstnanců školy a s tím spojenou možnost každodenního fungování školy. 

 

Děkuji za pochopení a Vaši spolupráci. 

 

Mgr. Milada Šliková, ředitelka školy

Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 zde

 

Usnesení vlády

 
Vážení rodiče, 
 
na základě Usnesení vlády ČR ze dne 14. 12. 2020 č. 1335 je zakázána osobní přítomnost žáků základních škol na vzdělávání, a to ve dnech 21. 12. 2020 a 22. 12. 2020.
 
Vánoční prázdniny budou tedy zahájeny již v pondělí 21. 12. 2020 a skončí v neděli 3. 1. 2020. V této době bude škola pro žáky uzavřena.
Vyučování začne v pondělí 4. 1. 2021.
 
 
Mgr. Milada Šliková
 
 

PES

 
Vážení rodiče,
 
aktuální informace MŠMT naleznete v dokumentech Informace k provozu škola školských zařízení od 25. a 30. 11. 2020 a Opatření PES pro oblast školství.
 
Mgr. Milada Šliková
 

Provoz školy od 18. 11. 2020

 
Vážení rodiče,
 
od 18. 11. 2020 je dle pokynů MŠMT škola plně OTEVŘENA pro všechny žáky včetně školní družiny. Další informace naleznete v dokumentu Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. 11. 2020.
 
V případě, že se Vaše dítě stravuje v jídelně ZŠ Kralovice, je nutné obědy přihlásit na webu strava.cz, nebo na telefonu 373 396 494, 739 341 815.
 
 
Mgr. Milada Šliková

Provoz školy je od 2. 11. 2020 do odvolání UZAVŘEN!

Vážení rodiče,
 
od pondělí 2. 11. 2020 bude probíhat i na naší škole vzdělávání distančním způsobem. Distanční vzdělávání je POVINNÉ a bude probíhat v souladu s aktualizovaným školním řádem. V týdnu od 2. 11. 2020 budete kontaktováni třídními učiteli a informováni o systému komunikace a hodnocení při plnění výuky na dálku. 
Pokud zákonný zástupce bude omlouvat své dítě na této výuce, použije pro komunikaci e-mail třídního učitele.
                                                                                                                                Mgr. Milada Šliková
 
 
 
Aktuální znění školního řádu k nahlédnutí zde
 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Provoz školy od 14. 10. 2020

 
Vážení rodiče,
provoz naší školy zůstává od 14. 10. 2020 ve stejném režimu jako doposud, školy zřízené podle § 16 odst. 9 nejsou uzavírány
 
Mgr. Milada Šliková
 
 
INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÝCH
OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Provoz školy od 12. 10 2020 do 25. 10. 2020

 
V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020 (včetně) platí v naší škole následující:
na 1. stupni základní školy se stávající režim nemění (v rámci vzdělávání se zakazuje zpěv – výuka hudební výchovy dále pokračuje bez zpěvu, režim sportovní činnosti se nemění)
na 2. stupni základní školy se střídavá výuka na žáky naší školy NEVZTAHUJE (jsme škola zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona), v naší škole pokračuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání
 
odkaz na dokument: 
 
MŠMT stanoví pro žáky základních škol dny 26. 10. a 27. 10. 2020 jako VOLNÉ DNY.
 
odkaz na dokument: 
 
Státní svátek - 28. 10. 2020
Podzimní prázdniny – 29. 10. a 30. 10. 2020
Mgr. Milada Šliková
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 

Provoz školy od 5. 10. 2020

 
Vzhledem k nařízení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dochází v naší škole od pondělí 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020 k těmto omezením:
 
· omezení provozu školy tak, že součástí vzdělávání NENÍ zpěv
· omezení provozu školy tak, že součástí vzdělávání NEJSOU sportovní činnosti, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání 
 
 
Mgr. Milada Šliková
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::