Personální obsazení

04.09.2012 15:17

I.speciální třída - učitelka Mgr. Petra Kubelková

                            asistent pedagoga Šárka Soukupová

II. speciální třída - učitelka Mgr. Jana Rothová

                            asistent pedagoga Dagmar Šotová

III. třída (1.,2.,3.p.r.) - učitelka Mgr. Eva Blechová

                            asistent pedagoga Mgr. Alena Šmídová

IV. třída (4.,8.,9.p.r.) - učitellka - Mgr. Jana Kůsová, od 3. 10. 2012 Mgr. Martin Fazekaš

V. třída (5.,6.,7. p.r.) - učitelka - Mgr. Martina Fryčková