Organizace 1. školního týdne

02.09.2012 12:20

 

V pondělí - 3. 9. - vyučování končí v 8:40 hod.

V úterý4. 9. - proběhnou třídnické práce v kmenových třídách, vyučování končí v 11:30

                           hod, 1. ročník v 9:35 hod.

Ve středu – 5. 9. - proběhnou třídnické práce v kmenových třídách, konec vyučování v 11:30

                           hod pro 1. stup. (1. -  5. roč.) a ve 12:25 hod pro 2. stup. (6. – 9. roč.)

Od čtvrtka 6.  9. vyučování proběhne již zcela podle rozvrhu, konec ve 13:15 hod.